Voorwaarden Sessiekaart

  • De sessiekaart is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar aan andere gebruikers

  • De geldende aankoopprijs van de sessiekaart is terug te vinden op de website www.dunastantramassage.be

  • De kaart blijft geldig tot 6 maand na het eerste gebruik

  • De sessiekaart is enkel geldig voor de gekozen formule, er kunnen bijgevolg geen beurten voor de andere formule worden gebruikt op eenzelfde kaart

  • De sessiekaart is enkel geldig voor de Individuele Traditionele Tantramassage

  • De kaart is geldig voor 5 sessies en kost € 800,-

  • Er is geen terugbetaling mogelijk voor ongebruikte kaarten of ongebruikte beurten

  • De gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd, de volledige geldende lijst van gebruiksvoorwaarden is terug te vinden op www.dunastantramassage.be